fbpx

18.3.2022 Bruttokansantuote ennätystasolla!

Published by Cityrahoitus on

Kirjoitimme loppuvuodesta 2021 Suomen talouden tilasta ja bruttokansantuotteesta blogitekstissä 15.11.2021 Suomen talouden tila – suomen kielellä. Nyt kun vuosi 2021 on paketoitu, voimme käydä läpi tarkemmin, mitä taloudessa tapahtui vuonna 2021 ja mitä on odotettavissa vuodelle 2022. 

Kuten viime vuoden marraskuun tekstissä mainitsimme, bruttokansantuote on siis elintasomittari, johon otetaan huomioon yhden vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Näitä tavaroita ja palveluita ovat mm. Kaikki palkkaa tai korvausta vastaan tehtävä työ, maataloustuotteiden tuotanto ja jalostus, asuinrakentaminen sekä kaikki tavaroiden ja palveluiden tuotanto, mitä tarjotaan muille talousyksiköille. Tiivistettynä bruttokansantuote kattaa siis kaiken sellaisen toiminnan, mikä tapahtuu maan talousalueella, luo tuloa ja tuottaa tavaroita tai palveluita. Bruttokansantuote määräytyy seuraavanlaisella kaavalla:

2021 oli kasvun vuosi

BKT = YKSITYINEN KULUTUS+JULKINEN KULUTUS+INVESTOINNIT+VIENTI–TUONTI

Kauan odotettu etappi saavutettiin Suomen bruttokansantuotteessa vuonna 2021 sen kivutessa ensimmäistä kertaa vuoden 2008 finanssikriisiä edeltävälle tasolle 3,5 prosentin kasvulla. Vuoden 2020 koronakuopan jälkeen yksityisten ihmisten kulutus kasvoi vuonna 2021 selvästi yli ajan ennen koronakriisiä. Myös työssäkäyvien määrä oli vuonna 2021 aikaisempia vuosia korkeampi, vaikka korona-ajan lomautusuutisista voisi toisin luulla. Moni Euroopan maa selvisi finanssikriisistä muutamassa vuodessa, mutta Suomella kesti nousussa 13 vuotta. Osin hidasta nousua Suomessa selittää sähkö- ja elektroniikkateollisuuden notkahdus ja osin väestön vanheneminen: työikäisten määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kokonaisväkiluvun kanssa, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta. Aiheesta uutisoi mm. Taloussanomat

Vuoden 2022 käynnistyttyä vähintäänkin epävakaissa tunnelmissa, myös Suomen talouden noususuhteisiin näkymiin tuli muutoksia. Kaikki ennustukset ja arviot ovat toki arvailua ja perustuvat oletuksille, mutta vähintäänkin mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen vuosi talouden(kin) kannalta on luvassa. Koronasta elpyvä talous sai uuden iskun Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Sota heijastuu pakotteiden ja Venäjän kaupan keskeytymisen lisäksi energian ja mahdollisesti muidenkin hyödykkeiden, kuten ruuan kallistumisena. Maailmantilanteiden luoma epävarmuus itsessään vaikuttaa talouteen kulutuksen laskuna ja ei-pakollisten hankintojen siirtämisenä tulevaan. Kulutuskäyttäytymisessä on nähtävissä epävarmuudesta johtuvia muutoksia siis sekä yksityisellä että julkisella tasolla. 

Vuoden 2021 bruttokansantuotteen paluu finanssikriisiä edeltävälle tasolle 3,5 prosentin kasvulla ounastellaan putoavan nyt vuonna 2022 noin kahden prosentin tuntumaan. Kaikesta huolimatta Suomen talous pysynnee kohtalaisena ja hyvä onkin muistaa, että kaikki on vielä taloudenkin suhteen mahdollista. On luontaista miettiä erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoja pahan päivän varalle, mutta tärkeätä on myös muistaa ja uskaltaa elää muuttuvista olosuhteista huolimatta. Olemme mukana yrityksesi muutoksissa, tarvitset sitten rahoitusta nyt tai tulevaisuuden varalle! Täytä lainahakemus osoitteessa: https://cityrahoitus.com/hae/ ! Pidetään yhtä!

Käy tutustumassa tarkemmin talouden tilanteeseen: OP – Talouden näkymät maaliskuu 2022

Mukavaa viikonloppua!