fbpx

8.2.2022 Tuloslaskelma ja tase – mitä ne oikeastaan kertovat?

Published by Cityrahoitus on

Kävimme aikaisemmassa tekstissämme läpi, mikä merkitys liikevaihdolla on ja mitä se kertoo yrityksestä. Siirrytään seuraavaksi pohtimaan yrityksen keskeisimpiä laskelmia, joista esimerkiksi juurikin liikevaihto selviää. Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat yrityksestä ja sen toiminnasta, ja miksi nämä ”laput” kiinnostavat rahoituspäätöksiä tehtäessä?

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen ydindokumentti, joka kertoo mitä varoja yritykseen on tullut ja mihin niitä on käytetty. Yrityksen myynneistä ja muista tuloeristä eli tuotoista vähennetään allekkainlaskumenetelmällä erilaiset kulut, kuten myytävien tuotteiden tai palveluiden valmistamiseen ja toimittamiseen liittyvät kulut. Tuloslaskelmassa huomioidaan myös henkilöstökulut eli palkat ja sosiaalikulut, muut liiketoiminnan kulut, kuten toimitilojen vuokrat, markkinoinnin ja hallinnon menot, vakuutusmaksut ja laitteiden vuokrat. Kun tuloista on vähennetty kaikki nämä menot, jäljelle jää yrityksen tulos: liikevoitto tai -tappio. 

Toinen oleellinen raportti yrityksen taloudellista tilaa tarkastellessa on tase. Taseessa on aina kaksi puolta, joiden lopputulema on samansuuruinen: vastaavaa ja vastattavaa. Nämä puolet näyttävät yrityksen varallisuuden sekä velat ja jos puolet eivät ole samansuuruisia, on kirjanpidossa virhe. Vastaavaa ja vastattavaa voitaisiin nimetä myös ”varallisuus ja rahoitus”. Yksinkertaisuudessaan tase siis kertoo, paljon yrityksellä on varoja ja millä ne on rahoitettu. 

Vastaavaa eli varallisuutta mm.
• aineettomat hyödykkeet
• Kehittämismenot
• toimiluvat
• patentit, lisenssit, tavaramerkit
• aineelliset hyödykkeet
• rakennukset
• Maa- ja vesialueet
• vuokraoikeudet
• Koneet ja laitteet, ajoneuvot, taide-esineet
• Sijoitukset
• vaihto-omaisuus = varaston arvo
• tuotteiden tai palvelujen valmistamiseen käytettävät raaka-aineet
• Valmiit ja keskeneräiset tuotteet 
• ennakkomaksut
• Saamiset
• Rahoitusarvopaperit
• Rahavarat

Vastattavaa eli rahoitusta mm. 
• Oma pääoma
• Yrittäjän tai omistajan omat sijoitukset
• Yrityksen voitto
• Vieras pääoma 
• Muilta kuin omistajilta saatu rahoitus
• Pankkilainat, rahoitukset
• Ostovelat 

Jos tilinpäätöstiedot eivät ole julkisia, rahoitusta hakiessa ne tulee usein toimittaa rahoittajalle, jotta rahoittava taho voi tehdä omat riskianalyysinsä. Rahoittaminen on lähtökohtaisesti aina liiketoimintaa eli rahoitukseen liittyvät riskit punnitaan tarkoin: jos rahoituksen riski on suuri, niin yleensä on hintakin. Mitä pienempi riski, sitä alhaisempi on hinta. Myös asetetut vakuudet vaikuttavat hintaan, sillä vakuuksilla voidaan jakaa rahoittajan riskiä rahoitettavalle. Joskus käy myös niin, että riski rahoittamiselle ja todennäköisyys sille, että rahoittaja ei tule saamaan lainaamiaan rahoja takaisin on liian suuri, joten rahoittamiseen ei ryhdytä ollenkaan. Tuloslaskelmasta ja taseesta siis arvioidaan yrityksen kannattavuutta ja lainan takaisinmaksukykyä. 

Lainanhaun yhteydessä kysymme tarvittaessa tuoreita ”lappuja”, sillä liian vanhat tiedot kertovat yrityksen nykytilasta lähes yhtä paljon kuin oman pankkitilin vuoden takainen tiliote. Tilanteet voivat muuttua pian suuntaan tai toiseen ja se, että yritykselle voidaan myöntää lainaa nyt, ei ole tae siitä, että lainapäätös on hyväksytty myös puolen vuoden päästä. Hoidamme tilinpäätöstiedot puolestasi eteenpäin ja voimme tarvittaessa pyytää dokumentteja vaikka suoraan kirjanpitäjältäsi. Jos yrityksesi tilinpäätöstiedot ovat julkisia ja riittävän tuoreita, ei lainanhaun yhteydessä lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa mitään liitteitä. 

Käy täyttämässä lyhyt lainahakemus osoitteessa https://cityrahoitus.com/hae/ ja hoidetaan rahoitus kuntoon!

Lainahakemuksessa kysymme haettavan lainasumman, hakijan etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron, yrityksen nimen ja y-tunnuksen, kuukausiliikevaihdon ja lainan käyttötarkoituksen, joten hakemuksen täyttäminen sujuu ihan perustiedoilla. Hakemuksen lähettämisen jälkeen soitamme sinulle klo 9-17 tunnin sisään. 

Soitellaan!