fbpx

9.3.2022 Yrityksen nimenkirjoitusoikeus ja prokura

Published by Cityrahoitus on

Esimerkiksi yrityslainaa haettaessa lainan hakijalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus yritykseen. Kysymme lainahakemuslomakkeessamme hakijan tiedot ja tarkistamme aina, onko hakija merkattu yrityksen vastuuhenkilöksi ja onko hänellä nimenkirjoitusoikeus kyseiseen yritykseen. Lainaa nostaessa tulee myös tunnistautua ja tämä vaihe onnistuukin vain, jos vastuuasiat ovat kyseisen yrityksen osalta kunnossa. Edellä mainitut toimenpiteet ovat olennaisia kumppaneidemme eli rahoitusyhtiöiden lainanmyöntöprosessin osia. Kerrataan vielä tarkemmin, mikä on prokura ja mitä tämä nimenkirjoitusoikeus oikein tarkoittaa, kuka sen voi saada ja miten sekä mitä hyötyjä ja vastuita se tuo mukanaan. 

Yhtiöjärjestyksen nimenkirjoituslausekkeella määritetään, kuka saa edustaa yhtiötä ja minkälaisissa tilanteissa, yksin vai yhdessä. Yrityksen nimenkirjoitusoikeus on usein toimitusjohtajalla ja hallituksella, mutta tietyissä tilanteissa nimenkirjoitusoikeuden voi antaa työntekijälle tai vastaavalle henkilölle, joka on tavalla tai toisella mukana yrityksen toiminnassa ja sopiva yritystä edustamaan. Tätä valtuutusta kutsutaan prokuraksi. Prokura on yleisvaltuutus, jonka saajalla on oikeus edustaa antajayritystä lähes kaikissa liiketoimissa. Prokuran saaja rekisteröidään yrityksen kaupparekisteritietoihin yleisesti nähtäville. Tämä läpinäkyvyys taas lisää valtuutuksen luotettavuutta. Kyseessä on siis valtakirja, jonka saajalla on oikeus allekirjoittaa yritystä koskevia sopimuksia tai asiakirjoja. 

Virallisia sopimuksia voi allekirjoittaa yrityksen puolesta siis vain valtuutettu yrityksen vastuuhenkilö, jolla on yritykseen nimenkirjoitusoikeus. Jos valtuutus puuttuu, on sopimus pätemätön. Usein myös ennen isompia sopimuksia tai yhteistyötä yrityksen taloustietojen lisäksi myös vastuuhenkilöiden tietoja tutkitaan. Ihmetystä saattaa myös herättää tiuha tai äskettäinen vastuuhenkilöiden vaihtuminen yrityksessä. Esimerkiksi yrityslainan hakuprosessissa nimenkirjoitusoikeudellisen hakijan luottotiedot tarkastetaan.  

Yrityksen vastuuhenkilönä tai prokuristina toimiminen antaa oikeuksia ja mahdollisuuksia, on luottamuksenosoitus ja parhaimmillaan helpottaa arkisia asioita, mutta se tuo mukanaan myös velvoitteita ja vastuita. Konkurssitilanteet saattavat aiheuttaa yrityksen vastuuhenkilöille pidempiaikaisiakin vaikutuksia. Negatiivinen vastuuhenkilötausta usein vaikeuttaa uuden yrityksen perustamista ja rekisteröimistä sekä rahoitusta. Myös henkilökohtainen taloudellinen vastuu yrityksessä vaikuttaa seurauksiin konkurssitilanteessa ja esimerkiksi siihen, tuleeko merkintöjä myös omiin, henkilökohtaisiin luottotietoihin. 

Nimenkirjoitus- ja rekisteröintiasioita säätää kaupparekisterilaki ja prokuroita erillinen prokuralaki

”Se ei pelaa, joka pelkää”, ”kokemuksia ei saa, jos niitä ei hanki”, ”syteen tai saveen” ja muut sananlaskut pätevät myös yrittämiseen. Aina on olemassa riski, mutta jos ei uskalla ottaa riskiä, ei voi myöskään voittaa. Silti tulee tarkoin miettiä ja tehdä ns. due diligence eli tarkka tutkinta yrityksen tilasta ja suunnasta ennen kuin laittaa ”nimeä paperiin”.

Me Cityrahoituksella olemme aina yrittäjän ja yrittämisen puolella ja tiedostamme myös sen tuomat riskit ja haasteet. Rahoitusyhtiöiden lainanmyöntöprosesseihin emme voi vaikuttaa vaikka haluaisimme, mutta meillä on vuosien kokemus kuinka näistäkin selvitäään, nopeasti ja kivuttomasti. Hoidetaan siis yhdessä yrityksesi talous tasapainoon.