fbpx

15.10.2021 Sukanvarteen vai sijoituksiin?

Finanssialan vuositilastoista selviää, että kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet merkittävästi kymmenessä vuodessa vuoden 2010 146,9 miljardista 2020 vuoden 354,4 miljardiin euroon. Kymmenessä vuodessa kotitalouksien talletuksien, osakkeiden, vakuutus-ja rahasto-osuuksien sekä rahamarkkinainstrumenttien euromäärä on noussut 241,25 prosenttia. Kotimaisten rahastojen kokonaispääoma on yli kaksinkertaistunut samassa ajassa. Yritysten osuus vuonna 2010 rahalaitosten lainoista oli 56,6 miljardia Read more…