fbpx

1.11.2021 Digitalisaatio yrityksissä – mitä se oikeastaan on?

Published by Cityrahoitus on

Eduskunnan perustama ja valvoma Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) ennakoi yhteiskunnan muutoksia, selvittää kehitysvaihtoehtoja ja erilaisia toimintamalleja tulevaisuuden Suomelle. Se oli aikoinaan eduskunnan lahja 50-vuotiaalle itsenäiselle maallemme. Tämä tulevaisuustalo julkaisee vuosittain trendikatsauksen globaalien muutosilmiöiden suunnista eli megatrendeistä. Vuoden 2020 megatrendeissä yhtenä käsiteltävänä trendinä puitiin digitalisaation seuraavaa aaltoa ja sen kehityssuuntia aina virtuaalitodellisuudesta ja ääni- ja eleohjauksesta pidemmän tähtäimen kvanttitietokoneisiin. Miten digitalisaatio vaikuttaa yritysmaailmaan ja yritysten taloushallintoon?


Maailma on ottanut jättimäisen digiloikan viime vuosina, erityisesti menneen parin vuoden aikana poikkeusolojen ja -järjestelyjen takia. Digitalisaatio ja jatkuva teknologistuminen on arkipäivää ja luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita. Samalla kuitenkin vanhoja toimintatapoja kuolee pois niin yritysmaailmassa kuin myös arkielämässä. Yrityksen talouden osalta raportointi on siirtynyt suurilta osin sähköiseksi, tekeminen automatisoituu ja tietyt prosessit hoitaa enenevissä määrin tekoäly. Yritykset investoivat teknologiaan ja kehitykseen, mutta on mielenkiintoista, kuinka nopeasti ja radikaalisti digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan yrityskenttää tulevaisuudessa. Tätä monella toimialalla kuumeisesti mietitäänkin, tietyissä yrityksissä sitäkin enemmän.

Kuva: Markus Spiske, Unsplash.com


Tässä muuttuvassa ajassa on kriittistä miettiä yrityksessä tulevia hankintoja ja investointeja tulevaisuuden ja jatkuvan sähköisen kehityksen kannalta; miten prosesseja ja järjestelmiä voidaan kehittää, mitä hankintoja on tehtävä pysyäkseen digitalisaation vauhdissa, mistä vanhoista tavoista on luovuttava, korvataanko työntekijöitä tekoälyllä tulevaisuudessa ja niin edelleen. Tietosuoja ja immateriaalioikeudet korostuvat, talousohjaamisen järjestelmät kehittyvät ja lisääntyvät. Nykypäivään siirtyminen ja tulevaisuuden ennakointi voi olla esimerkiksi maksutapojen laajentaminen etä- ja NFC-maksuihin , tuotteiden kehittämistä esimerkiksi näppäinkomennoista eleohjauksiin, toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä manuaalisesta automatisoituun, tästä hetkestä virtuaalitodellisuuteen. Tämä siis tarkoittaa investointeja kehitykseen. Tulevaisuudesta ei kukaan osaa varmaksi sanoa, mutta toimintatapojaan jatkuvasti kehittämällä on valmiimpi tulevaan.

Finanssialalla tekoälyä käytetään jo melkolailla laajasti tukemassa ihmisen päätöksentekoa. On suhteellisen yleistä, että lainapäätöksissä käytetään apuna erilaisia tekoälyn tuottamia ennustemalleja lainanhakijan riskiprofiilia selvitettäessä. Lainahakemukset ovat pitkälti sähköisiä ja esim. cityrahoituksen sivulla täytetty yrityslainahakemus ohjautuu koneälyn avulla omaan asiakkuuksien hallintaohjelmaamme ja välittyy samalla yhteistyökumppaneillemme. Asiakkaalle lähtee automaattisesti sähköposti, jossa kerrotaan vastaanottaneemme lainahakemuksen. Tekoäly lisäksi ilmoittaa rahoitusneuvojille, että uusi lainahakemus on saapunut. Tekoälyä on siis pesiytynyt jo moniin päivittäin käytössämme oleviin toimintoihin, mutta koska ne ovat silmiltämme piilossa, ei niihin kiinnitä juurikaan huomiota. Siinä missä vielä nykypäivänä rahoitusyhtiöissä riskipuolen ihmiset tulkitsevat erilaisia raporttteja ja tilinpäätöksiä itsenäisesti tai koneavusteisesti, ei varmasti mene kauaa kun lainapäätöksiä rahoitusyhtiöissä tekeekin koneäly ja ihminen antaa vain sen viimeisen hyväksynnän.


Yritystoiminnassa tulevaisuudessakin varmasti vaaditaan perehtymistä, keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä, vaikka järjestelmät tuottaisivat kaiken automaattisesti. Osaako järjestelmä päättää, mitä mittareita tulee seurata, miten niitä tulkitaan tai mitä ne tarkoittavat käytännössä, miten ne sopivat yrityksen arvoihin tai kuinka tukevat strategiaa? Ja ennen kaikkea, mitä teemme saamallamme tiedolla? Kriittinen tarkastelu yrityksen nykyisten käytäntöjen osalta sekä turhan karsiminen ovat ennakointia tulevaan, nopeiden päätösten maailmaan. Jos tulevaisuudessa me ihmiset teemme nopeampia päätöksiä ja tehostamme työntekoa entisestään, tulisi myös yritysten raportointia kehittää yksinkertaisempaan suuntaan. Ehkä tulevaisuudessa löydetään uusi, helppo yksittäinen mittari, millä nopeasti selviää yrityksen tila nykyisten useiden mittareiden sijaan.