fbpx

12.6.2024 Menestymisen kulttuuri – onko sitä?

Published by Cityrahoitus on

Mikä erottaa hyvän ja huippuhyvän? Ne kuuluisat jyvät akanoista ja voittajat häviäjistä? Kaksi paperilla yhtä vahvaa yritystä voi erota toisistaan tällä mystisellä ja näkymättömällä voimalla, joka vaikuttaa sekä työntekijöiden sitoutumiseen ja viihtymiseen, asiakaskokemukseen sekä loppujen lopuksi taloudelliseen menestykseen. Miten rakentaa ja ylläpitää tervettä, menestyvää yrityskulttuuria?

  1. Määrittele selkeä visio ja arvot 

Yrityskulttuuri alkaa yrityksen visiosta ja arvoista. Nämä ovat yrityksesi perusta, ja niiden tulisi heijastua kaikkeen yrityksen toimintaan. Visio kertoo, mihin suuntaan yritys on menossa ja arvot määrittelevät, miten sinne päästään. Vision ja arvojen tulisi olla selkeitä, inspiroivia ja kaikkien tiedossa, jotta niitä voidaan päivittäisessä tekemisessä toteuttaa. Jos arvotat yrityksesi esimerkiksi ihmisläheiseksi, tulee sen näkyä toimintatavoissa ja työntekijöiden kohtelussa. 

  1. Johda esimerkillä

Johtaja edistää yrityskulttuuria ja peilaa yrityksen arvoja eteenpäin. Jos johtaja on aina myöhässä ja käskee muita olemaan ajoissa, ristiriita syö uskottavuutta ja sanomaa. Ole siis itse esimerkki niistä arvoista ja käytännöistä, joita haluat nähdä yrityksessäsi. 

  1. Panosta viestintään 

Muista avoin ja rehellinen viestintä! Luo kanavia ja mahdollisuuksia, joissa työntekijät voivat avoimesti jakaa ajatuksiaan, huoliaan ja ideoitaan. Kuuntele, kysele ja vastaa. Muista myös, että avoin ja rehellinen keskustelu vaatii esihenkilöltäkin avointa asennetta sekä valmiutta kohdata myös epämiellyttävät tilanteet ja asiat. Säännölliset tiimipalaverit, palautekyselyt ja yksilökeskustelut auttavat ylläpitämään välittävää, avointa sekä rehellistä ilmapiiriä ja viestintää.

  1. Kannusta, arvosta ja palkitse 

Työntekijät, jotka tuntevat itsensä arvostetuiksi, ovat sitoutuneempia ja motivoituneempia. Motivoitunut työntekijä on aikaansaava ja tehokas. Kannusta työntekijöitä yhteistyöhön ja jakamaan tietoa keskenään, kiitä ja palkitse hyvistä suorituksista ja saavutuksista. Muista, että ei kissa kiitoksella elä, mutta myös se, että palkitsemisen ei aina tarvitse tarkoittaa pelkästään rahallista bonusta. Se voi olla myös julkista tunnustusta ja arvostusta, lisävastuuta ja ammatillisia kehitysmahdollisuuksia. 

  1. Pidä huolta hyvinvoinnista ja jaksamisesta

Työntekijöiden hyvinvointi on olennainen osa yrityskulttuuria. Panosta työhyvinvointiin ja työntekijöiden jaksamiseen tukemalla henkistä ja fyysistä hyvinvointia esimerkiksi tarjoamalla joustavia työaikoja, ergonomisia työtiloja, yhteistä tekemistä ja aikaa palautumiseen. Hyvinvoivat työntekijät ovat yritykselle tuottavia ja pysyvät yrityksessä pidempään. Huomioi myös se, että motivoitunut ja sitoutunutkin työntekijä voi väsyä: ethän väsytä työntekijöitä liian suuren työkuorman alle tai huonolla johtajuudella? 

  1. Ole avoin muutokselle

Yrityskulttuuri ei ole mikään staattinen oletusarvo, vaan se kehittyy jatkuvasti. Ole valmis kokeilemaan uusia käytäntöjä ja ideoita. Kerää säännöllisesti palautetta ja ota se myös huomioon yrityksen toiminnan suunnittelussa. Huomioi myös se, että me ihmiset suhtaudumme eri tavoin muutoksiin ja paneudu muutosjohtamiseen.

Menestyvä yrityskulttuuri on yhdistelmä selkeää visiota, vahvoja arvoja, avointa viestintää ja ihmistaitoja. Se vaatii aikaa, huomiota ja panostusta, mutta maksaa itsensä takaisin: työntekijät ovat sitoutuneempia ja motivoituneempia, asiakkaat tyytyväisempiä ja yrityksellä on edellytykset kasvuun ja menestykseen. Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus luoda juuri sellainen kulttuuri, joka tukee yrityksesi tavoitteita ja arvoja. Ethän jätä tilaisuutta käyttämättä? 

Menestystä yritykseesi!

Cityrahoitus