fbpx

26.3.2024 Työskentelyä tulevaisuudessa

Published by Cityrahoitus on

”Elämme suurinta työelämän muutosta vuosikymmeniin”, kertoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula TTLn mediatiedotteessa 13.1.2023. Korona-aika, erilaiset kriisit ja sodat ovat aiheuttaneet työmarkkinoille epävarmuutta ja muokanneet työn tekemisen tapoja. Hyvinvoivat ja resilientit työpaikat ovat yhteiskunnan toimintavarmuuden ja luottamuksen kannalta tärkeitä. Yritysten on kyettävä kohtaamaan muutostilanteita, katsomaan tulevaisuuteen ja näkemään kriisistä nousevan myös uusia mahdollisuuksia, Koivula jatkaa. 

On selvää, että viime vuosikymmeninä digitalisaatio on muokannut työelämää. Innovaatiot, robotiikka, automaatiot ja tekoäly ovat talloneet manuaalisen ihmistyön jalkoihinsa, mutta edessä ei kuitenkaan ole pelkästään työpaikkojen massiivikato. Teknologian kehitys luo myös uudenlaisia työpaikkoja ja kysyntä uusille taidoille kasvaa. Kompleksinen asioiden ratkaisukyky, kriittinen ajattelu ja analysointi, paineensietokyky, järkeily ja ongelmanratkaisu muovaavat uusia positioita meille ihmisille jatkossa. Ei sovi myöskään unohtaa luovuutta ja tunne-elämän taitoja vaativia tehtäviä. 

Taitojen päivitys ja uuden osaamisen hankkiminen näyttäytyy tulevaisuudessa pelkästään yksilön kehittymisen sijaan ”yhdessä oppimisena”. Uusia käytäntöjä luodaan yhdessä ja työyhteisöltä vaaditaan joustavuutta, ennakointia ja soveltamiskykyä. Organisaation resilienssi eli selviytymis-, palautumis- ja uudelleenorientoitumiskyky kertoo kyvystä varautua poikkeaviin ja yllättäviin tilanteisiin. Tavoitteena resilientissä työyhteisössä on ennakoida sekä kehittää ja uudistaa toimintaa toimintakykyisemmäksi pitkällä aikajänteellä, ei pikaratkaisuilla. Tulevaisuudessa myös yritysten on aktiivisesti tarjottava kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksia. 

Kuva: ttl.fi

Monimuotoistuneet työnteon muodot ovat helpottaneet työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. Samalla keskustelua käydään etä-, lähi- ja hybridityön sekä monipaikkaisen työn hyödyistä ja haitoista. Tulevaisuudessakin keskiössä tulisi olla työntekijän hyvinvointi ja yksilölliset erot, sillä hyvinvoiva työntekijä on tehokas voimavara yritykselle. Kirjoitimme aiheesta 26.1.2024 ”Etänä vai toimistolla?”, tekstiin pääset täältä

Jos työnteon paikkojen rajat ovat hälventymässä ja muokkaantumassa joustavampaan suuntaan, niin on myös maiden välisetkin rajat. Työntekijöissä esiintynee tulevaisuudessa entistä enemmän eri etnisyyksiä, kulttuureja ja kansallisuuksia. Yhteistyön sekä yhteistyötaitojen merkitys kasvaa. Monimuotoisuus näkyy myös työtaustoissa, sillä jatkossa monialainen osaaminen eri toimialoilta nähdään kilpailuvalttina yhden alan tuntemuksen sijaan. 

Kaikki ennustukset tulevasta ovat veikkauksia ja aika näyttää, minkälaisille uomille työelämä tulevaisuudessa asettuu. Monipuolisuus korostuu ja ei ole olemassa yhdenlaista tulevaisuutta: eri alojen ja työpaikkojen tulevaisuus saattavatkin näyttää hyvin erilaisilta keskenään. Luvassa voi olla myös vaihtoehtoja, joista meillä ei ole vielä edes aavistusta. Niinhän sitä sanotaan, että mikään muu ei ole varmaan kuin muutos ja alati muuttuvassa työelämässä pärjää parhaiten kehittymällä ja sopeutumalla. Halu oppia ja kehittyä ovatkin hyveitä, mitä tulee vaalia sekä yksityis- että yhteisötasolla. 

Miten yrityksesi on varautunut työelämän tulevaisuuteen?