fbpx

30.10.2023 Mitäs taloudessa tapahtuu?

Published by Cityrahoitus on

Vuoden viimeistä kvartaalia viedään, kun vuodesta on jäljellä 62 päivää. 62 päivää aikaa taiteilla vuosi pakettiin, ottaa tarvittava loppukiri ja valmistautua vuoden 2024 tuloon. Mitkä asiat ovat menneet maaliin tänä vuonna? Missä on ensi vuodelle parantamisen paikka? Tässä kohtaa vuotta on hyvä vilkaista myös peruutuspeiliin ja käydä läpi viime kuukausien kuulumiset ja tarvittaessa tehdä tarvittavat käännökset ennen kuin vuosi paketoidaan. 

Vaikka tulokset ovatkin edelleen voimakkaassa paineessa, on inflaatiolukemissa nähty asteittaista helpotusta (OP Media 13.10.2023). Erityisesti palveluliitännäisillä toimialoilla inflaatiovaikutukset näkyvät ennen kaikkea palkkainflaationa. Kolmannen kvartaalin pääteemoina inflaatiovaikutusten lisäksi ovatkin olleet teollisuuden heikentyneet kysyntänäkymät ja rahoituskustannusten nousupaine, tekstissä jatketaan. 

Vaikka vuoden kolmatta kvartaaliakin on vietetty matalapaineisissa merkeissä, löytyy joukosta myös kasvajia. Erityisesti finanssisektori on kyennyt kasvattamaan tulostaan merkittävästi nousseen korkotason takia. Nordea kasvatti liiketulostaan (1 725 M€) vuoden kolmannella kvartaalilla 34 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja OP Ryhmä (1 570M€) 105 prosenttia. Kokonaisuudessaan Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings kuvailee Suomen talouden näkymää vakaaksi ja ennakoi talouden olevan kuluvana vuonna varsin tasainen. Esimerkiksi Ukrainan sodan vaikutukset Suomen talouteen ovat hallittavissa, koska Suomi on onnistunut hajauttamaan energialähteitään pois Venäjältä. 

No, mitä on odotettavissa vielä loppuvuodelta 2023? Maailmassa myllertää ja taloudenkin seuranta on ollut viime vuosina vähintäänkin mielenkiintoista ja historiallisen vivahteikasta. Suomen talous polkee paikallaan, ja vaikkakin kuluttajien luottamus Suomen talouteen on heikkoa (syyskuun 2023 luottamusindikaattori -11,5, pitkän ajan keskiarvo -2,3), on kulutus säilynyt vakaana. Inflaatio kotimaassa taittunee nopeasti, mutta talous elpyy hitaammin. Asuinrakentamisen suvannosta voi kasvaa pidempiaikaisia ongelmia. 

”Palveluissa luottamus heikkoa, teollisuudessa vielä heikompaa ja rakentamisessa surkeaa.” 

– Talouden näkymät, lokakuu 2023, OP Ekonomistit  

Kuitenkin täytyy muistaa, että nousu- ja laskukaudet eli suhdannevaihtelut kuuluvat tavalliseen markkinan liikehdintään. Kuten elämässäkin, on taloudessa hyviä ja huonompia aikoja. Finanssi- ja suhdannepolitiikalla keskuspankit ja valtiot pyrkivät tasaamaan suuria ja liian nopeita vaihteluita. Viimeisen sadan vuoden ajan Suomen talous on koko ajan kasvanut, vaikka vuosien varrelle onkin mahtunut korkeita huippuja ja syviä alhoja. Olemme myös riippuvaisia laajasti kansainvälisistä muutoksista ja maailmantilanne peilaa vahvasti myös Suomen markkinatilanteeseen.

Niin kuin valtiomme 9.presidentti Mauno Koivisto ikonisesti totesi, voimme tässäkin asiassa turvautua siihen, että ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Niin taloudessa sekä valloillaan olevassa osittain rauhattomassa maailmantilanteessa.

Lähteinä käytetty:

Euro ja talous, Suomen talouden väliennuste, syyskuu 2023

OP, Talouden näkymät, lokakuu 2023