fbpx

31.1.2022 Liikevaihdosta – mistä se koostuu?

Published by Cityrahoitus on

Yksi merkittävimpiä ja yleisimpiä liikevaihdon mittareita on liikevaihto, vaikka se ei pelkästään kerro varsinaisesti mitään yrityksen tilasta. Liikevaihdosta puhuttaessa tulee muistaa, että liikevaihto ei ole yrityksen liikevoitto eli tulos. Liikevaihto ei siis kerro, tekeekö yritys voittoa tai tappiota. Liikevaihto on sidonnainen mm. yrityksen toimialaan, rakenteeseen ja henkilöstön määrään ja näin ollen liikevaihtoa on järkevää vertailla vain samalla toimialalla toimivien yritysten kesken. Kuitenkin esimerkiksi useamman vuoden liikevaihtoa vertaillessa saa kuvan siitä, mihin suuntaan yritystoiminta on menossa ja onko vuosien välillä suuria eroavaisuuksia. 

 Liikevaihdossa ei oteta huomioon arvonlisäveroa. 

Yksinkertaistettu esimerkki liikevaihdosta ja tuloksesta

”Yritys myy vuoden aikana hilavitkuttimia 124 000 eurolla (100 000€ + alv 24%). Hilavitkuttimien valmistusta varten yritys on joutunut ostamaan tarvikkeita 62 000 eurolla (50 000€ + alv 24%). Mitään muita kuluja yrityksellä ei syystä tai toisesta ole.

Tässä tapauksessa yrityksen liikevaihto on 100 000€, kulut 50 000€ ja liikevoitto eli liiketoiminnan tulos ennen veroja ja rahoituseriä 50 000€ (100 000€ – 50 000€).”

Liikevaihdossa siis vaihdetaan tuotteita tai palveluita rahaan. Vuoden liikevaihtoa laskiessa otetaan siis huomioon 12 kuukauden myynnit, joista vähennetään mahdolliset myönnetyt alennukset ja myyntiperusteiset verot. Liikevaihto löytyy tuloslaskelmasta ja kun liikevaihdosta vähennetään yrityksen kulut ja poistot, jäljelle jää yrityksen tulos: liikevoitto tai -tappio. 

Yrityslainaa hakiessa rahoittajaa kiinnostaa yrityksen talousluvut ja liikevaihtoa käytetään osana erilaisia kannattavuuslaskelmia yrityksen maksuvalmiutta määriteltäessä. Pelkkä liikevaihto ei suoranaisesti ratkaise mitään, mutta antaa usein osviittaa siitä, minkä kokoinen laina yritykselle on mahdollinen. Näin ollen mekin kysymme lainahakemuksessamme yrityksesi kuukausiliikevaihtoa. Tähän käy oma arvioisi kuukausiliikevaihdosta tai esimerkiksi tuloslaskelman liikevaihto jaettuna luvulla 12= koko vuoden liikevaihto jaettuna kuukausitasolle. 

Myönnettyyn lainasummaan vaikuttaa moni muukin tekijä sekä yrityksen muut tunnusluvut, kuten oma pääoma, maksukäyttäytyminen ja taseen muut rivit. Rahoitusyhtiöiden lainapäätökset perustuvat aina kokonaiskuvasta tehtyyn riskiarvioon, mutta liikevaihdon suurus monesti vaikuttaa myönnettyyn lainasummaan. Olemmekin käyttäneet nyrkkisääntönä kuukausiliikevaihdon määrää. Eli yrityksellä, jonka kuukausiliikevaihto on 10 000€ on yleensä realistiset saumat saada 10 000€ laina ja niin edelleen. Taustalla on ajatus siitä, että yrityksen sisään tulevat kassavirrat ovat riittävät lainan takaisinmaksuun. Ei olisi eettisesti oikein lainata yritykselle sellaista summaa, jonka kuukausilyhennyksistä se ei selviäisi siksi, että yrityksen laskutus olisi kuukausilyhennyksiä pienempää.

Vuonna 2019 kauttamme lainaa nostaneiden yritysten liikevaihto oli keskimäärin 46 482,66 euroa (mediaani 15 000 euroa) ja vuonna 2020 30 251,43 euroa (mediaani 16 000 euroa). Lainaanostaneiden yritysten kuukausiliikevaihdot vaihtelivat aina nollasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Tavallisempaa kuitenkin on, että lainaahakevan yrityksen kuukausiliikevaihto on muutamasta tuhannesta muutamaan kymmeneen tuhanteen euroon kuin satoihin tuhansiin tai miljooniin, joten pienemmätkin yritykset voivat saada lainaa. Nyrkkisääntö on, että yrityksellä tulee olla toimintaa, jotta lainaa voidaan myöntää. 

Lainan hakeminen kauttamme on täysin ilmaista, eikä sido mihinkään. Laita meille hakemus ja katsotaan, minkälaiset rahoitusvaihtoehdot juuri Sinun yrityksesi liikevaihdolla ovat mahdollisia! 

Reipasta viikon alkua!