fbpx

9.1.2024 Teknologian vuosi

Teknologian jatkuva kehitys on muokannut yritysmaailmaa monin tavoin. Digitaalisuuden merkitys on korostunut ja yritykset ovat entistä riippuvaisempia teknologiasta liiketoiminnan joka saralla. Tämä muutos näkyy monin tavoin digitalisaation kiihtymisestä ja tekoälyn käytöstä aina etätyön vakiintumiseen ja kestävän teknologian nousuun. Yksi merkittävimmistä muutoksista on digitalisaation voimakas eteneminen. Verkkokauppa on kasvanut räjähdysmäisesti ja Read more…

25.8.2023 Rahoituksen eettisyys ja vastuullisuus rahankäytössä

Eettinen rahoitus, vastuullinen rahoitus, kestävä rahoitus.. tärkeä aihe, monta termiä. Eettisyys on nouseva trendi kasvavassa maailmassa. Eri moraaliset kysymykset ja näkökulmat painavat enenevissä määrin vaakakupissa valintoja tehdessä.  Myös rahoituksessa. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat nykyään tehdä päätöksiä rahoitus- ja sijoitusratkaisuissaan mm. kestävän kehityksen, vihreiden arvojen, työllistämisen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen tai yhteiskunnallisen vastuun Read more…

18.8.2023 Rahoitusalan trendit: kohti muutosta ja innovointia

Viime vuodet ovat tarjonneet ei-niin-toivottua jännitystä maailmantilanteen ja talouden reagoidessa yllättäviin muuttujiin. Rahoitusala on jatkuvassa liikkeessä ja uudet trendit muovaavat tapaa, jolla yritykset ja yksityishenkilöt hankkivat rahoitusta, sijoittavat varojaan ja hallitsevat talouttaan. Teknologian nopea kehitys, ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja muuttuvat kulutustottumukset ovat kaikki vaikuttaneet muuttuvan maailmantilanteen ohella rahoitusalan maisemaan. Tässä muutamia Read more…

8.11.2021 Vastuullisuus ja kestävä kehitys – yritysten kasvava trendi?

Yrityksen vastuullisuutta ja kestävää kehitystä ohjaa useat kansainväliset ja valtiolliset ohjeet ja periaatteet, joiden tavoitteena on ohjata organisaatioiden toimintaa vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Yritysten toimintaa ohjaa siis muutkin kuin taloudelliset mittarit. Talousjohtajien rooli myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehityksessä kasvaa. Liiketoiminnan tulos on nykypäivänä muutakin kuin viivan alle jäänyt luku. Yrityksen Read more…