fbpx

18.8.2023 Rahoitusalan trendit: kohti muutosta ja innovointia

Published by Cityrahoitus on

Viime vuodet ovat tarjonneet ei-niin-toivottua jännitystä maailmantilanteen ja talouden reagoidessa yllättäviin muuttujiin. Rahoitusala on jatkuvassa liikkeessä ja uudet trendit muovaavat tapaa, jolla yritykset ja yksityishenkilöt hankkivat rahoitusta, sijoittavat varojaan ja hallitsevat talouttaan. Teknologian nopea kehitys, ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja muuttuvat kulutustottumukset ovat kaikki vaikuttaneet muuttuvan maailmantilanteen ohella rahoitusalan maisemaan. Tässä muutamia merkittäviä rahoitusalan trendejä, jotka muokkaavat toimialaa tulevaisuudessa.

1. Digitaalinen vallankumous ja fintech-innovaatiot

Teknologian kehitys on avannut ovia digitaalisille innovaatioille rahoitusmaailmassa. Fintech-yritykset (finanssi- ja teknologiayritykset) ovat muuttaneet tapaa, jolla rahoitusta tarjotaan ja käytetään. Digitaaliset maksupalvelut, mobiililompakot ja virtuaaliset pankkipalvelut ovat yleistyneet, mikä tekee raha-asioiden hoitamisesta helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan ennen. Kenties itsekin jo käytät puhelinta tai älykelloa maksamiseen, hoidat pankkiasiat mobiilipankissa tai avaat ulko-oven etänä puhelinsovelluksella?

2. Kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen

Ympäristötietoisuuden kasvaessa yhä useammat sijoittajat ja rahoituslaitokset ovat alkaneet kiinnittää huomiota kestävään rahoitukseen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Eettiset näkökulmat ja ympäristökriteerit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Yrityksiltä odotetaankin entistä avoimempaa raportointia ympäristövaikutuksistaan. Sijoituksissa suositaan vastuullisesti johdettuja yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut on tuotettu keskimääräistä kestävämmin. 

3. Kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia

Kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia ovat mullistaneet perinteisiä rahoitusmalleja. Bitcoin ja muut kryptovaluutat tarjoavat vaihtoehtoisen tavan rahan säilyttämiseen ja siirtoon. Lohkoketjuteknologialla puolestaan on potentiaalia parantaa tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä rahoitusprosesseissa, kuten maksuissa, arvopaperikaupassa ja asiakastiedoissa. Myös esimerkiksi kirjanpidossa voidaan käyttää lohkoketjuja teknologian muodostaessa ”audit trailin” eli kirjausketjun, joka taas helpottaa tilintarkastajan työtä. 

4. Tekoäly ja datan hyödyntäminen

Tekoäly ja data-analytiikka ovat nousseet keskeisiksi työkaluiksi rahoitusalan toimijoiden päätöksenteossa. Tekoälyä voidaan käyttää asiakaskokemuksen parantamiseen, petosten torjuntaan ja sijoituspäätösten tukemiseen. Lisäksi suuri datamäärä mahdollistaa tarkemman riskien arvioinnin ja personoidun palvelun tarjoamisen.

5. Sääntelyn eli regulaation ja turvallisuuden painotus

Rahoitusalan toimijoilta edellytetään yhä tiukempaa sääntelyiden noudattamista ja asiakastietojen turvaamista. Tietoturvan parantaminen ja asiakkaiden yksityisyyden suojelu nousevat korkealle prioriteettilistalla erilaisten hakkerointien ja identiteettivarkauksien lisääntyessä. Markkinan ja maailmantilanteen ailahdellessa erilaisilla säätelyillä pyritään luomaan tasapainoa talouteen. Digitalisaation kehittyessä aukeaa uusia tapoja toimia alalla ja samalla tulee myös turvallisuutta punnita ja kehittää eri näkökulmista. 

On selvää, että teknologian ja yhteiskunnallisten jatkuvien muutosten vaikutus rahoitusmaailmaan on merkittävä. Yritysten ja sijoittajien on oltava valmiita mukautumaan uusiin trendeihin ja hyödyntämään niiden tarjoamia mahdollisuuksia menestyäkseen muuttuvassa ympäristössä. Rahoitusalan trendit heijastavat laajempia yhteiskunnallisia muutoksia ja teknologian kehitystä. Fintech-innovaatiot, kestävä rahoitus, kryptovaluutat, tekoäly ja regulaation painotus muokkaavat alaa kohti entistä dynaamisempaa ja vastuullisempaa suuntaa.