fbpx

11.4.2022 Riskienhallinta on riskien hallintaa

Published by Cityrahoitus on

Riskienhallinta on nimensä mukaisesti yritystoiminnan riskien hallintaa. Itse yrittäjyys on jo riskinottoa: yritykseen panostetaan aikaa ja rahaa ilman takeita tulevasta. Lisäksi yrityksen eri toiminnot kantavat mukanaan erilaisia riskejä, oli kyseessä sitten työvälineet, henkilöstön palkkaus tai vaikka työ- tai valmistusprosessit. Koska toimimme yritysrahoituksen parissa, haluamme raottaa hieman tarkemmin, mitä kätkeytyy rahoittamisen riskienhallinnan taakse. 

Yritystoiminnassa on siis aina riskejä. Pienellä riskillä harvoin tekee erityisen suurta voittoa. Rahoituksen myönnössä riskittömällä toimialalla toimiva vähäisen rahoitusriskin yrityksen on helpompi saada lainaa kuin korkean riskipisteiden yrityksen. Tällöin myös myönnettävä lainaraha on halvempaa; takaisinmaksuriski on lainanmyöntäjälle pienempi ja on todennäköistä, että yritys maksaa lainan suunnitellusti takaisin. Riskienhallinnasta yritysrahoituksessa on yleisesti rahoitusriski. Jo rahoituksen suunnitteluvaiheessa tuleekin ottaa huomioon mahdolliset riskit ja se, miten yritys voi niiltä suojautua. 

On monta tapaa jaotella rahoituksen riskienhallintaa. Suurilla yrityksillä riskienhallintaprosessit onkin usein nähtävillä esimerkiksi nettisivuilla, sillä yrityksen strategia rahoitusriskien hallintaan kiinnostaa sijoittajia; mitkä ovat kyseisen yrityksen isoimmat riskit, miten ne tunnistetaan, arvioidaan ja raportoidaan?


Yksi merkittävin riski rahoituksessa on usein likviditeetti- eli maksuvalmiusriski. Riskin välttämiseksi yrityksen käytössä olevat varat tulee olla menoja suuremmat eli kassaan tulee enemmän rahaa kuin sitä menee, jotta maksuvalmius säilyy. Vaikka tuloja olisi enemmän kuin menoja, likviditeettiriski voi silti syntyä, jos ei ole tiedossa, milloin rahaa tulee ja menee ja kuinka paljon.


Korkoriskillä tarkoitetaan korkojen muutosten aiheuttamaa heilahtelua yrityksen velan tai saatavan arvossa. Jos velan korot nousevat yllättäen, lainanhoitokulut kasvavat. Kiinteäkorkoisissa sijoituksissa arvo taas laskee. Korkojen heilahtelu johtaa siis omistuksista ja veloista riippuen rahan arvon kasvua tai laskua. Korkojen muutoksilta voi suojautua kiinteäkorkoisilla lainoilla tai sijoituksilla sekä korkokatoilla tai -lattioilla.


Valuuttariskiin vaikuttaa valuuttakurssien liikehdintä. Käytettävä kurssi kannattaa sopia ennen kaupantekoa, jotta rahan kurssi ja kaupan todellinen hinta on sekä ostajalle että myyjälle selvä. 


Luottoriski syntyy, jos yritys myy tuotteita tai palveluita maksuajalla eli luotolla asiakkaalleen. Käteiskaupassa raha vaihtaa heti omistajaa, eikä riskiä ole. Yrityksen kannattaakin panostaa huolelliseen riskiluokitteluun, mille yrityksille tai yksityishenkilöille luotollinen kauppa kannattaa. Yleisimpiä tapoja selvittää ostajan maksuvalmius ja minimoida luottotappiot ovat luottoluokitukset sekä maksuhäiriörekisterit.

Yrityksen luottoluokitus määräytyy taloustietojen, tilinpäätöksen, maksutapojen ja maksuhäiriöhistorian perusteella. Luottoluokituksilla määritellään siis yrityksen talouden tilaa ja rahoittamisen riskiä. Yritysten luottoluokituksia mitataan pankin tai rahoitusyhtiön, Suomen sekä maailman tasolla. Suomessa pankit itse luottoluokittavat lainaahakevat yritykset luotonmyönnön tueksi. Suomalaisia luottoluokittajia pankkejen lisäksi ovat mm. Fennorating Oy ja D&B Finland. Maailmalla pitkäaikaisia luottoluokituksia tekevistä yrityksistä tunnetuimpia ovat Fitch, Standard & Poor’s ja Moody’s. Eri luottoluokittajien tekemät luottoluokitukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä luokittamisen kriteerejä (rating-perusteet) ei ole standardoitu.

Dun&Bradstreet Luottoluokitukset, AAA Rating-malli ja -perusteet 

Korkeamman luottoluokituksen yritykselle laina on edukkaampaa ja lainanmyöntäjälle riskittömämpää myöntää kuin alemmissa luottoluokissa eli mitä pienempi maksuhäiriöriskiprosentti, sitä halvempi on myönnetty laina. Rahoitustarpeet ja -riskit kannattaa käydä läpi huolellisesti. Rahoituksen saaminen luottokelpoisuuden laskettua yrityksen jo ajautuessa maksuvaikeuksiin on lähes mahdotonta: riskit konkurssikypsän yrityksen rahoittamiselle on rahoittajalle liian suuret ja lainakulut isoriskisessä lainassa yritykselle mahdottomat hoitaa. Tunnusluvuiltaan ”terveen” yrityksen positiivisilla tulevaisuudennäkymillä taas on helpompi hakea ja saada rahoitusta. Rahoituksen hinta määräytyy riskienhallinnalla todetun riskiarvion perusteella: mitä suurempi riski, sitä kalliimpi laina. Eri riskeiltä rahoittajan sekä rahoitusta hakevan kannattaa suojautua erilaisilla korkosuojilla, huolellisella suunnittelulla ja riskienhallinnalla.
Vaikka aina on hyvä varautua pahimpaan, muistetaan myös yrittämisen mahdollisuudet. Positiivisin näkymin ja mielin kohti pääsiäistä! 


Rahoitusasioissa olemme apunasi ja myös pääsiäisen pyhinä voit jättää meille lainahakemuksenPyhitämme pyhäpäivät (ihan jo kymmenen käskynkin hengessä), mutta muuten palvelemme aina arkisin klo 9-17!