fbpx

4.4.2022 Rahoituksen suunnittelu – miten ja miksi?

Published by Cityrahoitus on

Niinhän siinä sitten kävi, että juttua tuli sen verran, että päätimme tehdä rahoituksen suunnittelusta ja rahoituslaskelmasta oman tekstinsä. Luottoluokituksia ja riskienhallintaa käsittelemme sitten seuraavassa kirjoituksessamme! 

Rahoituksen suunnittelu yrityksessä kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin perustamisvaiheessa: onko alkupääoma riittävä vai tuleeko hakea lisäksi ulkopuolista rahoitusta, mihin investoidaan ja millä rahalla, paljon yritys tarvii toimiakseen rahaa eli millainen on meno- ja kulurakenne? Rahoituksen suunnittelu voidaankin jakaa näin ollen neljään osaan: investointien, käyttöpääoman, tulorahoituksen ja pääomarahoituksen suunnitteluun.

Yrityksen rahantarve määräytyy sen toimimiseen vaadittavista kuluista eli käyttöpääoman tarpeesta sekä tarvittavista hankinnoista eli investoinneista. Investointeja voivat olla mm. koneet, maa-alueet, osakkeet ja rakennukset sekä aineettomat investoinnit, kuten erilaiset oikeudet ja yrityksen kehitystyö. Rahoitus muodostuu pääomarahoituksesta sekä tulorahoituksesta. Pääomarahoitus jakautuu vielä kahteen alahaaraan: oman pääoman ja vieraan pääoman rahoitukseen. Oman pääoma on nimensä mukaisesti yrityksen omaa rahaa, joka voidaan mieltää sijoituksena itse yritykseen, kun taas vieraspääoma viittaa yrityksen ulkopuoliseen rahoitukseen, pitkä- ja lyhytaikaiseen velkaan. Tulorahoituksella tarkoitetaan toiminnan tai investointien rahoitusta liiketoiminnasta kertyneillä varoilla. 

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmat tehdään maksimissaan vuodeksi eteenpäin. Vuosi voidaan jakaa pienempiin suunnittelujaksoihin, kuten esimerkiksi kvartaaleihin tai kuukausiin. Lyhyellä aikavälillä kannattaa kiinnittää huomiota maksuvalmiuteen ja päivittäisiin, lyhyen aikavälin kuluihin: mihin menee rahaa tulevan vuoden aikana ja mistä sitä tulee ja kuinka paljon? Pitkän aikavälin rahoitus taas vaatii yleensä suunnittelua 2-5 vuoden päähän ja siinä keskitytään erityisesti investointeihin eli mihin ja milloin kannattaa investoida. Yrityksen strategia vaikuttaa myös pitkäaikaisen rahoituksen suunnitteluun. 

Rahoituslaskelma auttaa yrityksen päättäjiä ymmärtämään, mihin rahaa menee, mistä sitä tulee ja minkälainen on rahoituksen rakenne. Tärkeimpänä: mihin asti yrityksen rahat riittävät? Milloin on varaa tehdä sijoituksia ja milloinjoudutaan turvautumaan lainaan? Tarkastelussa rahoituslaskelmassa on liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirta. Rahoituslaskelmaa voidaan käyttää menneen raportointiin sekä tulevan tarkasteluun ja se antaakin yrityksen johdolle kriittistä tietoa, miten yrityksellä menee taloudellisesti. Rahoituslaskelman teko ei ole kirjanpitolaillisesti pakollista, mutta usein järkevää ja hyödyllistä. Rahoituslaskelman teossa apuun voi pyytää taloushallinnon ammattilaisen, kirjanpitäjän. 

Kuten monessa muussakin asiassa, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Yllättäviä kuluja ja rahantarpeita saattaa silti iskeä huolellisesta suunnittelusta huolimatta, ja välillä ulkopuolinen rahoitus on myös strategisesti järkevää. Olemme tällöin apunasi jokaisena arkipäivänä klo 9-17. Lainahakemuksen pääset täyttämään täältä!

Vinkkejä ja työkaluja liiketoiminnan ja sen rahoituksen suunnitteluun löydät Yritys-Suomen sivuilta.