fbpx

29.4.2022 Mitä merkitystä onnellisuudella tai itsetuntemuksella on työelämässä?

Published by Cityrahoitus on

Mies hymyilee – onhan perjantai ja pian vappu!

Itsetuntemus ei ole pelkästään kykyä tuntea omat vahvuudet, vaan myös realistista näkemystä, miten kaikkia omia puoliaan ja ominaisuuksiaan voi hyödyntää. Itsensä tunteva ihminen ei turhaudu väsymyksen tai vaikeiden tilanteiden edessä, sillä hän tietää ja osaa toimia kykyjensä ja ominaisuuksiensa mukaisesti. Kun itsetuntemus on riittävällä tasolla, osaamme pysähtyä ja olla läsnä ja tunnistaa tarpeemme. ”Itsestä huolehtiminen on aivan keskeinen taito työssä ja elämässä ylipäätään”, Pirjo Nikkilä ja Jaana Hautala kirjoittavat Sitran blogissa.

Meissä kaikissa on eri puolia. Itsensä tunteminen auttaa hyväksymään ja hyödyntämään kaikki ne puolet elämässä ja työssä.  On tärkeää tunnistaa omat ”pimeät puolensa” eli ei-niin-myönteiset persoonallisuuden osat, jotta voi kehittyä. Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, tämähän opetettiin jo lukiossa ja se kertoo siitä, että käyttäytymiseemme vaikuttaa monta tekijää, kuten fyysinen, biologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pohja, kasvu- ja elinympäristö sekä erilaiset kokemukset elämän varrella. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu siis fyysisen terveyden lisäksi henkisestä hyvinvoinnista, hyvästä itsetunnosta ja -tuntemuksesta sekä antoisista sosiaalisista suhteista. ”Itsetuntemuksessa on siis kyse taidoista, joilla jokainen huolehtii omasta hyvinvoinnistaan alati muuttuvassa työelämässä”, Nikkilä ja Hautala jatkavat tekstissään.

Onnellinen ihminen on aikaansaava ja sinut itsensä ja elämän kanssa. Näin ollen onnellinen ja tasapainoinen ihminen on myös ymmärtäväinen tiiminjäsen ja johtaja. Hän ei triggeröidy suotta ja tietää oman arvonsa ja tarpeensa, myös työporukassa. Itsetuntemus ja työhyvinvointi kulkevat rinnakkain, sillä hyvä itsetuntemus vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin, YLE uutisoi viime vuoden lopulla. Ymmärrys omasta itsestä eri puolineen auttaa jaksamaan työssä ja sen opettelu sekä vastuu työhyvinvoinnista koskee työpaikalla kaikkia, tekstissä painotetaan. Yksittäisen ihmisen henkinen hyvinvointi on tärkeää, jotta syntyy hyvinvoivia tiimejä, joissa jokainen kokee olonsa arvostetuksi ja tärkeäksi sekä uskaltaa ideoida, onnistua, mutta myös mokata.

Uutta oppiakseen on voitava hyvin ja yksilöiden kautta rakennetaan hyvinvoivia tiimejä. Tulevaisuuden työpaikka -projektissa mietitään mm. sitä, miltä osin tukea voisi saada työpaikalta ja millaista se voisi olla. Tulevaisuudessa työtä katsotaankin ihmisen näkökulmasta ja tarvitsemme jatkuvasti valmiuksia työssä jaksamiseen ja onnistumiseen. Lähtökohtana tasapainoon ja hyvinvointiin on riittävät itsetuntemus- ja tietoisuustaidot, joiden merkitys tulevaisuudessa tulee vain korostumaan. (Sitra – Nikkilä & Hautala)

Osaatko sinä vastata kysymykseen, kuka sinä olet?

Näillä sanoilla toivotammekin Sinulle ja yrityksellesi tasapainoista sekä hyvinvoivaa kevättä! Viikonlopun työväenjuhlaa, Vappua, unohtamatta! Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Maanantaina palvelemme laina-asioissa jälleen aamu yhdeksältä. Oli sitten arki tai pyhä, lainahakemuksen voit jättää 24/7 vuoden jokaisena päivänä täältä!