fbpx

20.12.2021 Mistä on yrittäjä tehty?

Published by Cityrahoitus on

Meitä yrittäjiä toimii mitä erilaisimmilla aloilla ja laaja-alaisimmissa tehtävissä. Yrittäminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta, alaa tai työhistoriaa, mutta tietyistä henkilökohtaisista ominaisuuksista on todetusti hyötyä. Yrittäjyys on monelle työtavan lisäksi myös elämäntapa ja ideologia, joka näyttää myös periytyvän, sillä yrittäjäperheen lapset työllistävät itsensä yrittäjinä tavallista useammin. Kuka sitten sopii yrittäjäksi ja minkälaiset ominaisuudet ovat yrittäjälle eduksi? 

Yrittäjälle ominaisia ominaisuuksia Uusyrityskeskuksen mukaan ovat mm. päättäväisyys, ahkeruus, luovuus, rohkeus, riskinottokyky, oma-aloitteisuus ja epävarmuuden kestäminen. Muita yrittäjän persoonallisuuspiirteitä ovat esimerkiksi itsenäisyys, sillä yrittäjä joutuu usein tekemään päätökset yksin, kunnianhimo, halu suoriutua työstä hyvin ja kehittyä jatkuvasti sekä innovatiivisuus, joka mahdollistaa uuden luonnin sekä tarvittaessa tavanomaisesta poikkeavat toimintatavat. Näiden ominaisuuksien lisäksi tietenkin tulisi olla pesunkestävä bisnesidea, tuote tai palvelu, jota myydä. 

Yrittäjän tulee myös ymmärtää toimintansa riskit ja mahdollisuudet sekä hoitaa oma sosiaali- ja eläketurvansa. Yrittäjä on itse myös vastuussa yritystoimintansa taloudesta, vaikka kirjanpitäjä usein otetaankin kirjanpidon avuksi. Erityisesti yrittäjyyden alkutaipaleella liiketoiminta voi olla niin pientä ja tuloutuminen kestää, joten yrittäjän on kestettävä myös taloudellinen riski. Kuitenkin yrittäjyys antaa myös paljon ja monelle meistä se on ainoa luontainen tapa tehdä työtä, olla itsensä herra ja tehdä itse päätöksensä. Yritys-Suomen yrittäjätestillä voit testata oman soveltuvuutesi yrittäjäksi! 

Suomen sana ”yrittäjä” on jokseenkin kompleksinen, sillä yrittäjät tekevät paljon muutakin kuin yrittävät: he nimenomaan tekevät. Toisaalta, yrittäjät nimenomaan myös yrittävät ja kokeilevat tietämättä yhtään, tuleeko idea koskaan onnistumaan. Yrittäjät luovat myös työpaikkoja ja kantavat riskin muidenkin toimeentulosta. Yrittäjyys, sen tuomat haasteet ja ilot voivatkin olla vaikea ymmärtää, jos niitä ei ole itse kokenut. Onkin hienoa, että Suomessa toimii erilaisia yritysjärjestöjä, kuten Suomen Yrittäjät, jotka antavat apua ja tukea yrittäjyyteen sekä ajavat yrittäjien asiaa elinkeinoelämässä. 

Me arvostamme ja ymmärrämme yrittäjyyttä ja yrittäjiä, ja haluamme olla mukana kasvattamassa suomalaista yrittäjyyttä. Jokainen yritys tarvitsee rahaa pyöriäkseen: käyttöpääomaksi, investointeihin, palkkakuluihin, kasvamiseen… 

Laita meille hakemus, niin katsotaan, mikä on juuri sinun yrityksellesi paras rahoitusvaihtoehto!

Perjantaina 24.12. olemme luonnollisesti joulun vietossa, mutta seuraavalla viikolla taas normaalisti yrittäjän apuna.

Rauhallista joulua koko Cityrahoituksen poppoon puolesta!