fbpx

3.9.2021 Yrityksen kassaan rahaa – mutta mistä?

Published by Cityrahoitus on

yrityslaina

Yritykset tarvitsevat rahaa toimiakseen. Alkupääoman lisäksi toiminnassa saattaa ilmetä yllättäviä kuluja tai investointitarpeita, tai yrityksen kassaan tarvitaan lisää pääomaa kasvun mahdollistamiseksi. Perinteisten pankkilainojen lisäksi yrityksille eri kriteerein ulkopuolista rahoitusta tarjoavat mm. ELY-keskukset, Finnvera, Business Finland ja rahoitusyhtiöt. Yritys voi tukeutua myös pääoma- ja enkelisijoittajiin tai joukkorahoitukseen. Eri yritysrahoituksen muotoja ja lainanmyöntöehtoja on monia. Yritykset voivat hakea myös tukia ja avustuksia starttirahan, yrityspalveluseteleiden tai palkkatuen muodossa. 

ELY- eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei myönnä varsinaista yrityslainaa, mutta se myöntää esimerkiksi yritystukea maaseudulle ja toimintaympäristön tai yrityksen kehittämisavustusta.
TE-keskukselta aloittava yrittäjä voi hakea starttirahaa, kun päätoiminen yrittäjyys on alkuvaiheessa. Starttirahan myöntöön vaikuttaa yritystoiminnan päätoimisuus, kannattavuus ja jatkuvuus, yrittäjän valmius yrittäjyyteen ja tuen tarve. 
Finnvera  on täysin Suomen valtion omistama erityisrahoituslaitos, joka tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun, kansainväliseen kehittymiseen ja vientiin. Finnveran ensisijainen rahoitusmuoto on takaus ja se myöntää rahoitusta vain osaksi kokonaisrahoitusta eli jakaa rahoitukseen liittyviä riskejä muiden rahoittajien kanssa. 
Business Finlandin tavoitteena on kehittää Suomen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä tukemalla erikokoisia yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen.

Suomessa suurin osa yrityksen ulkoisesta rahoituksesta tulee edelleen pankeilta, mutta lyhytaikaiset, nopeasti nostettavat yrityslainat ovat löytäneet paikkansa yritysrahoituksessa. Vuoden 2008 finanssikriisin myötä kasvoi tarve nopeille, vakuudettomille rahoitusvaihtoehdoille, joiden myöntöehdot ovat perinteisiä pankkeja ja yritysten toiminta- ja kehityskeskuksia kevyempiä. Cityrahoituksen välittämät lyhytaikaiset ja vakuudettomat yrityslainat ovatkin verrattain uusi rahoitusvaihtoehto. Vakuudettomuus tarkoittaa, että yrittäjä takaa lainan yksin tai yhdessä toisen hakijan kanssa henkilökohtaisella takauksella. Lainan pantiksi ei tarvitse siis laittaa yrityksen tai yrittäjän omaisuutta, kuten toimitiloja, asuntoa, eläkesäästöjä tai arvopaperiomistuksia. 

Vuonna 2019 Cityrahoituksen kautta nostettujen yrityslainojen lainaprosessin mediaanikesto oli vain kaksi päivää ja vuonna 2020 vastaava kesto oli kolme päivää. Myönnetyt yrityslainat siis nostetaan käytännössä välittömästi. Tämä kertoo siitä, että lyhytaikaisiin rahoitusratkaisuihin päädytään usein juuri silloin, kun rahan tarve on kiireellinen. Lyhytaikaista rahoitusta tarjoavien yhtiöiden prosessit ovatkin muihin rahoitusvaihtoehtoihin nähden nopeita ja suoraviivaisia: lainahakemuksen täyttäminen on nopeaa ja ensimmäinen lainapäätös tulee usein jo tunnissa. Sopivan rahoitusvaihtoehdon löydyttyä rahat ovat yrityksen tilillä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Jos yrityksen tilinpäätöstiedot ovat julkisia, lainahakemukseen ei tarvita lisäselvityksiä tai liitteitä, kuten liiketoiminta- tai kehittämissuunnitelmaa, strategiaa, yrityksen tavoitteita tai markkinatilanneselvitystä. Tilinpäätös, jossa näkyy tuloslaskelma- ja tase, riittää. 

Kun tarvitset rahaa yrityksesi kassaan helposti ja vaivattomasti, laita meille hakemus tulemaan tästä ja rahoitusneuvojamme ottaa pian yhteyttä!