fbpx

8.10.2021 Mikä käyttöpääoma?

Published by Cityrahoitus on

Cityrahoitukselle lähetetyissä lainahakemuksissa lainan yleisin käyttötarkoitus on käyttöpääoma. Vuonna 2019 käyttöpääomaan lainaa hakivat 37 prosenttia kaikista hakemuksista. Vuonna 2020 vastaava luku oli 36 prosenttia. Käyttöpääoma on sanana monelle tuttu, ja lainan käyttötarkoituksena se voi pitää sisällään paljon erilaisia asioita ja tilanteita. Mutta mitäs se käyttöpääoma nyt olikaan? 


Laskukaavana käyttöpääoma määritetään yleisimmin seuraavasti; Käyttöpääoma = myyntisaamiset + vaihto-omaisuus + osatuloutuksen saamiset – ostovelat – saadut ennakot. Käyttöpääomaprosentissa puolestaan käyttöpääoma suhteutetaan yrityksen liikevaihtoon. Täytyy muistaa, että käyttöpääomaprosenttien vertailu voidaan tehdä vain samalla toimialalla toimivien yritysten kesken. Käyttöpääoma-% = 100 x käyttöpääoma / liikevaihto (12kk)


Kansankielellä käyttöpääoma on rahaa, jolla maksetaan yrityksen menot ennen kuin asiakkaalta on saatu rahat yrityksen kassaan. Käyttöpääomaa voi rahoittaa oman pääoman lisäksi lyhyt- ja pitkäaikaisella vieras pääomalla, kuten kauttamme helposti ja vaivattomasti haettavalla yrityslainalla tai joustavalla lainalimiitillä. Yrityslaina on kertaluontoinen laina, joka maksetaan yrityksen tilille kokonaisuudessaan kerralla ja sitä lyhennetään sovitusti. Lainalimiitti taas mahdollistaa erilliset nostot tarpeen tullen, oman nostorajan puitteissa. Puhummekin usein ”yrityksen luottokortista”, joka on hyvä olla olemassa yllättäviä tilanteita varten. Tosin luottokortissa on omat kulunsa vaikkei sitä käytttäisikään. Lainalimiitistä puolestaan koituu kuluja vain siinä tapauksessa, että rahaa nostaa käyttöönsä. Pelkkä lainalimiitin aktiviointi yrityksen käyttöön, esim. pahan päivän varalle, ei maksa mitään.


Ajoittain rahojen tuloutumista kassaan joudutaan odottamaan pitkäänkin, mutta kulut jatkavat juoksuaan omalla painollaan. Useissa yrityksissä on tuttua, että asiakkailla on pitkät maksuajat ja osa asiakkaista maksaa jatkuvasti viiveellä. Jokainen yrittäjä tietää millaista myrkkyä se on kassavirralle ja yrityksen päivittäiselle toiminnalle. Talousverkko.fi -sivustolla on käsitelty selkokielellä miten kassavaje voi vaikuttaa liiketoimintaan. Myyntisaamisten kotiutumisen ja varaston kierron nopeuttaminen ja lyhyempien maksuaikojen sopiminen, tai omien ostovelkojen maksuaikojen pidentäminen, voi olla avuksi. Odottamattomien tilanteiden varalle olisi hyvä olla yrityksen toiminnasta ja toimialasta riippuen vähintään parin-kolmen kuukauden käyttöpääoma puskurina. 


Lähtökohtaisesti ajatellaan, että sitä parempi, mitä pienemmällä käyttöpääomalla yritys pyörii, mutta aina käyttöpääoman kasvu tai kasvattaminen ei ole laisinkaan huono merkki. Tärkein ja isoin syy käyttöpääoman kasvulle on yrityksen kasvu: tähtäys liikevaihdon kasvuun sitoo käyttöpääomaa. Pääomaa saatetaan kasvattaa myös erilaisien tuotantohäiriöiden ja seisokkien varalle. Tärkeintä on kuitenkin miettiä todelliset syyt ja järkevät liiketaloudelliset perusteet käyttöpääoman kasvattamiseen. 


Yksi yleisesti käytetty keino myyntisaamisten nopeampaan kotiuttamiseen on factoring eli laskurahoitus. Tällöin yritys tekee yleensä jatkuvan sopimuksen rahoittajan kanssa, jolloin myyntisaatavat eli laskut pantataan tai myydään rahoitusyhtiölle rahoitusta vastaan. Rahoittaja maksaa siis heti yrityksen tilille esimerkiksi 80 prosenttia laskun loppusummasta ja loput saatavan kotiuduttua. Tällekin rahoitukselle on hintansa, joka on yleensä sovittu prosenttiosuus laskun loppusummasta. Factoringia käytetään usein jos yritykseltä lähtee toistuvasti laskuja samoille asiakkaille ja maksuehtoihin halutaan joustoa. 


Myös yksittäisiä laskuja voi myydä eteenpäin tilanteen näin vaatiessa. Tällöin rahoittaja ostaa koko laskun sovitulla hinnalla, eikä erillistä prosentuaalista komissiota makseta. Yksittäisten laskujen myynti sopii tilapäiseen tai kertaluontoiseen rahoituksen tarpeeseen, kun tarvitaan nopeasti lisää käyttöpääomaa.  Laskuja myytäessä rahoittajaa kiinnostaa erityisesti laskutettavan eli laskun maksajan maksukyky. Ostettava lasku ei myöskään saa olla erääntynyt tai riitautettu. 

Haluamme olla mukana rahoittamassa yrityksesi kasvuun. Kun yrityksesi tarvitsee käyttöpääomaa, rahaa investointeihin, toimitiloihin, palkkaukseen tai vaikka varakassaa pahan päivän varalle, täytä lainahakemus ja laitamme ”ison pyörän” pyörimään.